Igor Curov

Igor Curov

Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății. Igor Curov

Cariera mea în medicină a început după absolvirea Colegiului Medical Republican, unde mi-am pus bazele cunoștințelor în domeniul medical, începând să lucrez ca felcer. Studiile ulterioare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” nu doar că mi-au extins cunoștințele medicale, dar și mi-au permis să încep dezvoltarea abilităților mele de lider.

Conștient de importanța dezvoltării continue și autoperfecționării, am obținut a doua educație superioară la Institutul Internațional de Management "IMI-Nova" la facultatea de Științe Economice. Aceasta mi-a oferit oportunitatea de a înțelege mai profund aspectele economice ale managementului în sănătate și de a aplica această experiență pentru a îmbunătăți eficiența spitalului.

Ca director mi-am propus să creez o atmosferă de deschidere, încredere și profesionalism în spital. Este important pentru mine ca fiecare angajat să se simtă parte din echipă și să aibă oportunitatea de creștere și dezvoltare profesională. Am implementat o serie de proiecte inovatoare pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și am introdus echipamente moderne pentru ca pacienții noștri să primească cea mai bună îngrijire medicală.

Datorită acestui fapt, putem asigura un nivel înalt de servicii medicale și întări sănătatea comunității noastre.

2021 - prezent

03.2021–08.2021

2020-2021

Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății.

Secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. (Republica Moldova)

Vicedirector medical al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorbă 1

2018–2020

Vicedirector medical interimarIMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, Chișinău (Republica Moldova)

2015–2018

Șef Departamentul Clinic de Medicină UrgentăIMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, Chișinău (Republica Moldova)

2009–2015

Medic de urgență echipa specializată neurologieIMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, Chișinău (Republica Moldova)

01.2009–03.2009

Medic de urgență echipa generală; IMSP SMC de Asistență Medicală Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, Chișinău (Republica Moldova) 

2007–2009

Manager de recrutare a pacienților; Colaborator Științific-medic investigator, medic-reanimatolog de gardă prin cumul ÎCS ”Innovative Pharma Research MO” S.R.L. str. Testemițanu 20, Chișinău (Republica Moldova)

2003–2009

Medic de urgență în echipa generală prin cumulIMSP Spitalul Clinic Municipal de Asistență Medicală Urgentă, str. Toma Ciorba 1, Chișinău (Republica Moldova)

05.2006–12.2006

Medic-internist de gardă, secția InternareIMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, str. Toma Ciorbă 1, Chișinău (Republica Moldova)

04.1995–11.2003

Felcer de urgență, Spitalul Clinic Municipal de Urgență, str. Toma Ciorbă 1, Chișinău (Republica Moldova)

 

 

2017–2019

Diplomă de studii superioare de Master, Titlul: Master în științe Economice, Program de master: Comunicare și relații publice; Institutul Internațional de Management ”IMI-Nova”, Chișinău (Republica Moldova)

2014–2017

Licență în Științe Economice, Domeniul general de studii: Științe economice, Domeniul de formare profesională: Business și administrare; Institutul Internațional de management ”IMI-Nova”, Chișinău (Republica Moldova) 

2001–2006

USMF "Nicolae Testemițanu", profilul Medicină, Facultatea Medicină generală, Specialitatea Medicină de familie, Studii post-universitare prin rezidențiat Chișinău (Republica Moldova)

1995–2001

Diplomă de studii superioare universitare, Specialitatea Medicină generală; USMF "Nicolae Testemițanu", profilul Medicină, facultatea Medicină generală, Chișinău

1991–1995

Diplomă de studii, Specialitatea Felcer; Colegiul Republican de Medicină, Chișinău (Republica Moldova

1983–1991

Certificat de studii medii incomplete; Școala medie nr. 28, Chișinău (Republica Moldova)

2017

Cursul: ”Managementul UPU”, or. Chișinău, Republica Moldova

2017 

Membru al Grupului de lucru privind ”Aprobarea Standardului de organizare, funcționare și practică în cadrul Unităților de Primiri Urgențe”, aprobat prin Ordinul nr. 424 din 02.06.2017 de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

2015–2020

Atestare de calificare- Medic de Urgență, categoria superioară; Ministerul Sănătății Republicii Moldova, Chișinău (Republica Moldova)

2017

Specialist în ”Sisteme de Management al Calității” și ”Auditor în Sisteme de Management al Calității”, or. Chișinău, Republica Moldova

2017

Cursul: Auditor intern pentru sistemul de management al calității 

 

Domeniile de perfecționare studiate:

 

16.02.2009-19.03.2009

"Neurologie specială"

07.09.2009-08.10.2009

"Diagnosticul și tratamentul stărilor de urgență"

13.04.2010-06.05.2010

"Dereglări de cunoștință în practica neurologică"

21.02.2011-10.03.2011

"Suportul vital avansat în traumă"

06.02.2012-21.02.2012

"Suportul vital avansat în traumă"

11.03.2013-26.03.2013

"Suportul vital avansat cardiovascular"

20.01.2014-29.01.2014

"ECG de urgență"

12.01.2015-22.05.2015

"Medicina de urgență"

05.09.2016-29.09.2016

”Managementul Serviciilor de sănătate”

27.02.2017-24.03.2017

”Managementul Strategic”

04.12.2017-19.12.2017

”Sisteme de monitorizare, diagnostic și tratament în medicina de urgență”

23.04.2018-27.04.2018

”Etica deontologică și comunicare în sănătate”

27.01.2020-11.02.2020

”Suportul vital avansat în traumă” 

12.01.2015-22.05.2015

"Medicina de urgență"

05.09.2016-29.09.2016

”Managementul Serviciilor de sănătate”

27.02.2017-24.03.2017

”Managementul Strategic”

04.12.2017-19.12.2017

”Sisteme de monitorizare, diagnostic și tratament în medicina de urgență” 

23.04.2018-27.04.2018

”Etica deontologică și comunicare în sănătate”

27.01.2020-11.02.2020

10.01.2022-28.01.2022

”Suportul vital avansat în traumă”

”Managementul calității”

09.10.2023-18.10.2023

”Marketingul serviciilor de sănătate”

 

Limbi materne: Rusa, Româna

Limbi cunoscute: Ucraineană, Engleză

 

COMPETENȚE DE COMUNICARE:

- Ascultarea activă, abilități de negociere, de argumentare, convingere și persuasiune;

-Colectarea informațiilor veridice și prezentarea soluțiilor eficiente atât în conferințe de presă, traininguri, cit și în cadrul ședințelor organizatorice din cadrul Institutului de Medicină Urgentă;

 

COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE/MANAGERIALE: 

- Abilități organizaționale: atenție la detalii, coordonarea mai multor sarcini în același timp, aplicarea cunoștințelor din domeniul managementului proiectelor, respectarea termenelor limită, stabilirea de obiective și sarcini, încadrarea în buget, planificarea și organizarea de evenimente, multitasking;

- Abilități de management: calități de lider, învățarea/instruirea echipei, oferirea sfaturilor și soluționarea conflictelor;

- Asumarea deciziilor și delegarea responsabilităților pe subdiviziuni;

 

COMPETENȚE PROFESIONALE: 

- Abilitați de planificare și cercetare: Prognozarea evenimentelor viitoare, identificarea problemelor, dar și a potențialelor soluții, îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor în termenii indicați, dezvoltarea și implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă;

- Abilități interpersonale- colaborarea eficientă cu alte persoane/instituții. Oferirea sprijinului și coordonarea eficientă a sarcinilor, dar și motivarea colectivului medical;

- Cooperare, empatie și asumarea responsabilității cu încredere în forțele proprii;

 

Iunie 2020

Brevet nr 4596, Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova,
ORDINUL GLORIA MUNCII 

Brevete: 

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Nr. 6632 din 01.09.2020 

 

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Nr. 6633 din 01.09.2020