Prezentare generală

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Instituție Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății este o subdiviziune structurală a sistemului național de sănătate, care se află în subordine nemijlocită a Ministerului Sănătății, destinată acordării asistenței medicale multidisciplinare de înaltă performanță populației Republicii Moldova.

Instituția dispune de spectru larg de servicii medicale specializate, înalt calificate destinate pacienților cu diferite patologii în cazuri complexe din nenumărate specialități medicale, cum ar fi: geriatrie și gerontologie, neurologie și reabilitare neurologică, cardiologie și reabilitare cardiacă, reabilitare pulmonară, musculo-scheletică și generală, gastroenterologie și hepatologie, medicina internă etc.

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății este o bază pentru tratamentul complex, înalt calificat:

  • pacienților, care necesită servicii de reabilitare de diferite profiluri (neurologic, ortopedic, reumatologic, pulmonar etc.),

  • pacienților vârstnici cu abordare personalizată, bazată pe dovezi științifice a gerontologiei,

  • veteranilor războiului din 1941-1945, participanților la războiul din Afganistan și acțiunilor de luptă pentru independența și integritatea Republicii Moldova,

Totodată, în condiții de ambulatoriu (Asistența Medicală Specializată de Ambulator) sunt prestate servicii de examinare medicală periodică și la angajare în câmpul muncii cu factori nocivi (Medicina Muncii), persoanelor, care plec peste hotare la muncă și care stabilesc permanent în Republica Moldova (Centru pentru imigranți și emigranți), este prezent și Centru de sănătate pentru studenți (CSS), ce reprezintă servicii de asistența medicală primară (AMP)-medicina de familie în Policlinică situată în centru mun. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/2. 

 IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății este în colaborare fructuoasă cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Pe baza secțiilor instituției activează Catedre Universitare cu Disciplina de geriatrie și medicina muncii, Disciplina de medicină internă - semiologie, Disciplina de farmacologie și farmacologie clinică.  

Misiunea IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil și la cele mai înalte standarde internaționale, bazate pe competență, transparență, echitate, eficiență și eficacitate.

Medici

Personal medical

Pacienți tratați în staționar

Vizite anual

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Structura Spitalului

Structura IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății este complexă, prestează asistența medicală primară (AMP), asistența medicală specializată de ambulatoriu (AMSA), asistența medicală spitalicească (AMS), servicii de înaltă performanță (SIP) și include în sine trei edificii în mun. Chișinău:

  1. Asistența medicală primară (AMP) - Policlinica cu medici de familie (Centru de sănătate pentru studenți-CSS), Centru medical specializat pentru imigranți și emigranți, Centru Consultativ-Diagnostic – situate în edificiu din str. Gr. Vieru 22/2;

  2. Asistența medicală spitalicească este alcătuită din două Departamente clinice spitalicești cu secții cu o capacitatea totală de 415 paturi:

  • Departamentul Clinic nr.1 cu 200 paturi, situat pe str. Al. Pușkin 51;

  • Departamentul Clinic nr.2 cu 215 paturi, situat pe str. Gh. Cașu 37.

În cadrul Departamentului Clinic nr.1 își desfășoară activitatea Centrul Național de Geriatrie și Gerontologie, având ca bază clinico-științifică 105 paturi șipredestinat pentru acordarea asistenței medicale și organizator-metodice instituțiilor medico-sanitare din țară în problemele ce țin de diagnosticul, tratamentul și profilaxia maladiilor la persoanele vârstnice.

În Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății la moment activează mai mult de 500 persoane fizice: medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri și personalul auxiliar.

La evidența Centrului de sănătate pentru studenți se află peste 20 000 de persoane, anual în condiții de ambulatoriu sunt deserviți peste 60 000 de vizite, dar tratamentul în staționar este asigurat pentru mai mult de 11 000 mii de pacienți.

 

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
Medici

Echipa noastră