Condițiile de înscriere la medicul de familie

image
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Înscrierea la medicul de familie al Centrului de Sănătate pentru Studenți din cadrul Spitalului Clinic al MSMPS

Dreptul de a se înscrie la medicul de familie al Centrului de Sănătate pentru Studenți (CSS) din cadrul Spitalului Clinic al MSMPS îl are orice persoană care este domiciliată pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, de prioritate se bucură studenții instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate in mun.Chișinău.  Înscrierea la medicul de familie se efectuează conform prevederilor ordinului comun al MS și CNAM nr.1087/721A din 30.12.2016 ”Despre aprobarea regulamentului privind înregistrarea persoanelor la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală”, pe care îl puteți vizualiza accesând următorul link.

În conformitate cu prevederile ordinului nominalizat, persoana care dorește să se înregistreze la la medicul de familie al CSS, se adresează nemijlocit la șeful Centrului, prezentînd buletinul de identitate, iar pentru copiii până la 16 ani – certificatul de naștere.

Persoanele, care nu deţin IDNP se înregistrează pe Lista medicului de familie, prezentând buletinul de identitate provizoriu, formularul nr. 9 (buletinele de identitate şi permisele de şedere, actele de identitate provizorii, cu şi fără codul de bare eliberate pînă la 7 martie 2013) (copie).

Pentru a fi înregistrată la medicul de familie, persoana sau reprezentantul legal al acesteia completează cererea de înregistrare (Formular nr.1-33/c). Cererea respectivă se completează în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Cererii de înregistrare (Formular nr.1-33/c) la medicul de familie (vezi mai jos).

Șeful CSS verifică corectitudinea completării cererii (rubricile 1-7), propune și recomandă unul din medicii de familie din cadrul CSS la care va fi înscris solicitantul și, în caz de acceptare, și confirmă înregistrare persoanei pe Lista medicului de familie al CSS.

În cazul înregistrării primare, după completarea de către solicitant şi acceptarea cererii de către medicul de familie, datele aferente cererii se introduc în sistemul informațional, iar solicitantul este informat despre înregistrarea efectuată în termen de până la 10 zile calendaristice.

Pentru înregistrarea copiilor la medicul de familie cererea se completează de către reprezentantul legal.

Schimbarea medicului de familie şi a instituţiei medicale primare poate fi efectuată pe tot parcursul anului, peste șase luni de la ultima schimbare/înregistrare, cu excepţia cazurilor când persoana îşi stabileşte locul de trai în altă localitate, inclusiv în alt sector al mun. Chişinău. Modul de schimbare a medicului de familie din cadrul CSS este identic cu cel de înregistrare la medicul de familie.

INSTRUCŢIUNEA

cu privire la modul de completare a Cererii de înregistrare (Formular nr.1-33/c) la medicul de familie

 1. Cererea se completează de către persoana care depune
 2. Solicitantul completează numai compartimentele 1-7.
 3. Cererile pentru persoanele cu capacitatea de exerciţiu restrânsă, limitată sau fără capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele analfabete sau cu handicap fizic care nu-i permit întocmirea cererii, se completează de către reprezentantul legal (în lipsa acestuia, de către ruda apropiată).
 4. Cererile pentru copiii până la 18 ani se completează de către reprezentantul legal, cu excepția studenților/elevilor din instituțiile de învățământ liceal/mediu de specialitate și
 5. La compartimentul 1. Subsemnatul (a).în punctele 1.1. şi 1.2. se înscrie numele şi prenumele persoanei, cu litere de tipar.în punctul 1.3. se înscrie numărul de identificare (IDNP) dacă persoana îl deţine.în punctul 1.4. se înscrie seria şi numărul certificatului de naştere a copiilor ce nu deţin IDNP sau seria şi numărul actului de identitate provizoriu pentru persoanele care nu deţin IDNP (Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou, nr.53 din 17.01.2013).
  în punctul 1.5. se înscrie data, luna, anul nașterii.
 6.  La compartimentul 2. Locul de trai (domiciliul sau reședința)în punctul 2.1 se indică municipiul sau, după caz, orașul;în punctul 2.2 se indică sectorul municipiului sau, după caz, localitatea;în punctul 2.3 se indică strada unde persoana domiciliază sau are reşedinţa.
  în punctul 2.4 se indică telefonul de contact al persoanei.
 7. La compartimentul 3. Se completează în cazul în care cererea este depusă de reprezentantul în punctele 3.1 şi 3.2 se indică datele reprezentantului legal care a depus cererea.
 8. La compartimentul 4. Rog să fiu înregistrat (ă) în punctele 4.1 şi 4.2 se înscrie denumirea IMS AMP, numele şi prenumele medicului de familie la care este depusă cererea.
 9. La compartimentul 5. Modalitatea de înregistrare se va selecta una din modalităţile de înregistrare în IMS
 10. La compartimentul 6. Motivul schimbării înregistrării se va selecta unul din motivul schimbării înregistrării
 11. La compartimentul 7. Declaraţie pe propria răspundere se înscrie data, luna şi anul depunerii cererii în IMS AMP şi se aplică semnătura persoanei care a depus cererea, după familiarizarea cu prevederile Regulamentului în cauză.

Formularul cererii îl puteți obține la adresare în CSS sau accesînd următoarele linkuri:

varianta în limba romînă
varianta în limba rusă