Informații pacienți

image
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Reguli de comportament pentru pacienți

Stimaţi Pacienţi,

Vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada cât vă aflaţi în incinta unităţii noastre, sunteţi obligaţi să respectaţi şi să aplicaţi următoarele reguli interne:

 • Păstrarea ordinii, liniştii şi a curăţeniei în unitatea sanitară.
 • Respectarea programului de vizite, precum şi a circuitelor funcţionale din unitatea noastră, care vi se aplică şi care sunt afişate.
 • Respectarea indicaţiilor terapeutice ale medicului pe perioada internării.
 • Respectarea personalului medical şi a celui nemedical din unitatea sanitară, prin utilizarea unui limbaj decent şi civilizat.
 • Manifestarea unei atitudini civilizate faţă de ceilalţi pacienţi internaţi.
 • Respectarea regulilor privind utilizarea de aparatură audio-vizuală în unitatea sanitară.
 • Asigurarea personală a pazei şi protecţiei bunurilor personale, de valoare pe care le introduceţi în spital, asumându-vă întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
 • Citirea conţinutului formularelor de consimţăminte/acorduri informate aplicate în unitate. În cazul în care nu înţelegeţi conţinutul acestor formulare, vă rugăm să solicitaţi explicaţii din partea medicului curant. Vă reamintim că sunteţi obligat să semnaţi dacă sunteţi sau nu de acord cu conţinutul descris în aceste formulare.
 • Respectarea cu stricteţe a planului de tratament şi discutarea oricărei schimbări pe care o doriţi, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul.
 • Asumarea întregii responsabilităţi pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
 • Informarea personalului medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 • Respectarea regulilor afişate de prevenire şi intervenţie în cazul incendiilor şi calamităților, si respectarea circuitului de evacuare afişat. În cazul declanşării stării de urgenţă, sunteţi obligaţi să respectaţi indicaţiile personalului unităţii sanitare.
 • Achitarea contravalorii serviciilor medicale în cazul în care nu sunteţi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau în cazul în care beneficiaţi de un serviciu medical care nu este contractat de către spital cu CNAM.
 • Este interzisă deteriorarea mobilierului şi a bunurilor din dotarea unităţii sanitare, în caz contrar veţi fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deteriorate.
 • Este interzis fumatul și consumul de alcool sau substanțe stupefiante sau narcotice.
 • Nu se vor aduce în spital, alimente perisabile.
 • Se vor păstra curăţenia (în saloane, în curte, grupurile sanitare); este interzisă degradarea instalaţiilor, aruncarea în vasul wc sau chiuvete de pansamente, vată sau resturi care pot defecta instalaţiile.
 • Se vor respecta regulile de colectare selectivă a deşeurilor.
 • Se va permite personalului desemnat să facă curaţenia zilnică şi să aeriseasca salonul de câte ori este nevoie.
 • Nu se vor păstra în noptieră alimente perisabile.
 • Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de două persoane.
 • Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoane care prezinta simptome ale unei boli infecto-contagioase (viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă etc.)
 • Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori sau pacienţi.
 • Folosiți obiectele dumneavoastră personale de igienă
 • Spălați-vă pe mâini la intrarea și la ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă sau după alte activități pe care le desfășurați
 • Folosiți șervețele de unică folosință ori de câte ori este nevoie (tuse, strănut). Aruncați șervețelul după utilizare, conform instrucțiunilor personalului medical
 • Igiena personală totală sau parțială (cazuri speciale, pacienții imobilizați la pat) este obligatorie zilnic (în cazul pacienților imobilizați este asigurată de personalul secției)
 • Serviți masa respectând instrucțiunile personalului medical
 • Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi
 • Îmbrăcămintea cu care ați venit o veți duce la garderobă
 • Respectați indicațiile personalului medical cu privire la depozitarea alimentelor și colectarea deșeurilor
 • Păstrați curățenia, ordinea și integritatea obiectelor sanitare, a mobilierului și lenjeriei din dotarea salonului
 • Nu părăsiți incinta spitalului fără aprobarea medicului.
 • Nu agresa cadrele medicale.
 • Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia.
 • În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
 • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - Vă rugăm, folosiţi-vă de această oportunitate.
 • Folosiţi containerul (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
 • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă în restul zilei.
 • La externare este obligatorie predarea integrală a tuturor bunurilor pe care le-aţi primit.
 • Este interzisă părăsirea secţiei fără avizul medicului sau al asistantei de post.
 • În spital veţi sta atâta timp cât este necesar, doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Echipa medicală a IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Vă mulțumește pentru înțelegere.

HOTĂRÂRE Nr. 1020 din 29-12-2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare

PARLAMENTUL LEGE Nr. 263 din 27-10-2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului