Informații privind internarea/externarea pacienților

image
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Internarea programată:

Internarea pacienților pentru acordarea asistenței medicale spitalicești, se efectuează necondiționat, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

 1. Internările programate se efectuează în baza biletului de trimitere-extras F-027/e completat de medicii din teritorii (specialiști sau medici de familie)
 2. Internarea programată se realizează în intervalul orar 08:00 – 15:30
 3. În vederea internării, pacientul trebuie să prezinte la următoarele documente (condiții obligatorii de internare):
  • Documente de identitate;
  • cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
  • cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;

Internarea contra plată:

Persoanele neasigurate sau cele asigurate, care se adresează în instituție fără programare pot beneficia de spitalizare contra plată. La adresarea directă pentru internare fără programare, cheltuielile sunt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentația medicală. (Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Capitolul II, p. 110) Internările contra plată vor fi efectuate în limita locurilor disponibile.

 • pentru pacienții spitalizați contra plată: pacientul va semna contractul de prestări servicii medicale contra plată și va prezenta  dovada plății efectuate (bonului de plată).

Totodată Vă informăm că spitalul NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA pentru obiectele de valoare precum: documente importante, bani, articole de bijuterie şi alte bunuri personale.  Este binevenit ca pacienții să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredințeze pentru păstrare rudelor sau persoanelor autorizate.
Important! Nu uitaţi să comunicaţi personalului spitalului numele, prenumele, adresa, numărul de contact şi și adresa de e-mail al rudei dumneavoastră cea mai apropiată.

Externarea pacienților

 1. În funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.
 2. Medicul curant, împreună cu medicul șef de secție, sunt singurii care decid momentul externării unui pacient, în funcție de criterii medicale și de starea de sănătate a pacientului.
 3. Decizia de externare va fi comunicată pacientului cu 24 ore anterior externării.
 4. Recomandările privind tratamentul la domiciliu, regimul alimentar, regimul de viață și de muncă sunt explicate de medicul curant. Dacă este cazul, medicul curant va comunica pacientului intervalul până la următoarea consultație.
 5. La externare, pacientul va completa, dacă dorește, chestionarele de satisfacție indicate de legislația în vigoare.
 6. Externarea la cerere: Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost înștiințat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate.
 7. La externare se eliberează pacientului:
  • certificat de concediu medical, dacă este angajat;
  • extrasul cu informații despre investigațiile făcute la spital, tratamentul și recomandările;
 8. La externare pacientul semnează fișa medicală în care este stipulat că a primit extrasul, certificatul de concediu medical și bonul personalizat în care este indicat tratamentul primit.