Informații vizitatori

image
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Reguli de comportament pentru vizitatori

Stimați vizitatori și aparținători ai pacienților internați în IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada cât vă aflaţi în incinta unităţii noastre, sunteţi obligaţi să respectaţi şi să aplicaţi următoarele reguli interne:

 • Accesul vizitatorilor in spital este permis numai în timpul programului de vizită;
 • In situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;
 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzător la intrarea în salon
 • Dacă ajutați pacientul în efectuarea igienei, folosiți mănuși de unică folosință. Aruncați mănușile după utilizare, conform instrucțiunilor personalului medical
 • Evitați să veniți cu multe bagaje și nu depozitați genți sau plase pe patul bolnavului sau pe jos
 • Nu aduceți și nu administrați medicamente bolnavului fără știrea medicului curant
 • Evitați să aduceți foarte multe alimente. Hrana preparată în spital este suficientă din punct de vedere calitativ și cantitativ, conform indicațiilor de dietă ale medicului.

Este strict interzis:

 • accesul vizitatorilor în următoarele zone: săli de operații, compartimentul de sterilizare, farmacie, bloc alimentar, precum și la pacienții cu risc crescut din celelalte compartimente;
 • fumatul în spital
 • să se intervină, prin orice modalitate, în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • să se intervină la aparatura medicală, instalațiile electrice, instalații de protecție împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de primă intervenție în caz de incendiu;
 • producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât și prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;
 • să se afecteze curățenia pe spațiile interioare şi exterioare spitalului;
 • să deranjeze pacienții vizitați, alți pacienți;
 • vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coșuri de gunoi, uși, aviziere, etc.): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier.
 • să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • accesul la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • accesul cu echipament video si audio şi înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii;
 • afișajul, vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare;

Vizitatori au obligația:

 • să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
 • să se spele pe mâini la intrarea şi ieșirea din salon;
 • să respecte instrucțiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
 • să nu aducă în stare de neutilizate semnele, afișele, marcajele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor;
 • să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situație de urgență;
 • să respecte indicațiile personalului unității sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranță a spatiilor.
 • sa nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona din spital în care se află, personalul spitalului nefiind responsabil de eventuala dispariție a acestora.

Vizitatorii nu au voie:

 • să se aseze pe patul pacientului.
 • să atingă mesele de tratament, carucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicală.
 • să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, cum ar fi pictograma de „risc biologic”.
 • Vizitatorii vor respecta indicatiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situatii epidemiologice deosebite (carantina etc.).
 • Copii nu au voie să efectueze vizite fără să fie însoțiți de adulți. Evitați să aduceți în vizită copii foarte mici

Echipa medicală a IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Vă mulțumește pentru înțelegere.