Regulamentul privind angajarea prin concurs a conducatorilor de subdiviziuni in cadrul prestatorilor publici de servicii medicale