Dotarea cu utilaj și aparataj modern – una din prioritățile Spitalului Clinic al MSMPS .

image

Dotarea cu utilaj și aparataj modern – una din prioritățile Spitalului Clinic al MSMPS .

Recent în  Secția Anestezie și Reanimare a SC MSMPS au fost puse în funcțiune 2 mașini de anestezie de ultima generație MindrayWato, achiziționate din contul mijloacelor proprii ale instituției.

Este de menționat că achiziționarea echipamentului medial modern este una din prioritățile cheie ale Spitalului Clinic al MSMPS,fiind o parte componentă a planului de măsuri orientate spre sporirea calității și siguranței serviciilor medicale prestate de către instituție.

”Reînnoirea utilajului și aparatajului pentru anestezie se cerea demult  – spune dl Eduard Roman, șeful Secției Anestezie și Reanimare,- și această achiziție era așteptată cu mare nerăbdareatît atît de medicii-anesteziologi,cît și de colegii noștri chirurgii. N-o să mă dau în detalii tehnice, însă un lucrul este absolut cert, mașinile de anestezie pe care le-am primit în dotare sunt moderne, de înaltă performanță și prezintă o combinație excelentă de funcționalitate, siguranță și rentabilitate. Evident că cu ajutorul acestora va spori considerabil calitatea și siguranța pacienților supuși anesteziei”.