Instruirea lucrătorilor medicali ai Spitalului Clinic al MSMPS în cadrul campaniei “Corupţia dăunează grav sănătății”

image

La 11 aprilie 2019, lucrătorii medicali ai Spitalului Clinic al MSMPS au participat la o activitate de instruire în domeniul anticorupţie, care s-a desfășurat cu suportul Centrului Național Anticorupție, în cadrul campaniei “Corupţia dăunează grav sănătăţii”, realizată în contextul implementării Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG nr.892 din 12.09.2018.

Obiectivul Planului respectiv este îmbunătăţirea accesului populaţiei Republicii Moldova la servicii de sănătate calitative, eficientizarea utilizării resurselor financiare publice, prin asigurarea unui proces decizional transparent, receptiv, riguros, incluziv şi participativ în cadrul autorităţilor şi instituţiilor din sistemul sănătăţii.

Campania cu titlul “Corupţia dăunează grav sănătăţii” are drept scop prevenirea și combaterea corupției, fortificarea integrității sistemului de sănătate și consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul de sănătate. În acest sens, MSMPS și CNA au semnat un acord de colaborare, potrivit căruia instruirile anticorupţie vor fi organizate în toate instituțiile medico-sanitare din țară.

La deschiderea evenimentului dl Boris Gîlca, secretar general de stat al MSMPS, a reiterat importanţa unui sistem medical integru, cu angajaţi responsabili şi dedicaţi profesiei, fiind vorba despre integritatea profesională, personală şi instituţională.

Dna Natalia Cheptea, reprezentant al Centrului Național Anticorupție, a informat participanţii despre măsurile de prevenire şi reducere a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor medicale, despre consecinţele nefaste ale acestui fenoment. Angajaţii au fost îndemnaţi să dea dovadă de un comportament integru şi onest în activitatea profesională. Au fost oferite informaţii utile privind modul de raportare a cazurilor de corupţie, fiind oferite răspunsuri la întrebările celor prezenţi în sală.