Ședința de bilanț pentru anul 2018 a activității SCMSMPS

image

 La 12 februarie 2019 a avut loc ședința de bilanț pentru anul 2018 a activității Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

La eveniment au participat dl Boris Gîlcă, Secretar general de stat al MSMPS,  și dl. Andrei Cazacu, șeful Cabinetului Ministrului SM și PS.
În raportul directorului spitalului, dlui Gheorghe Țurcanu, precum și în rapoartele conducătorilor a mai multor subdiviziuni din cadrul  instituției, a fost accentuat, că în perioada de referință activitatea instituției a fost în mare măsură influențată de faptul, că în baza HG 1033 din  04.12.2017 și a ordinului MSMPS 674 din 30.05.2018, Spitalul, începînd cu 01.06.2018,  a preluat prin absorbție gestionarea Spitalului Clinic Central Feroviar (SCCF) și a altor 4 instituții medico-sanitare ale ÎS ”Calea Ferată a Moldovei”.
Ca consecință numărul de paturi a crescut de la 210 la 515, inclusiv 310 pentru îngrijiri cronice, 120 geriatrice și 85 reabilitare și recuperare, iar numărul de funcții s-a majorat de 2 ori depășind cifra de 1000.
Ca rezultat spitalul a avut de rezolvat mai multe probleme, cum ar fi:

–       integrarea în termeni restrânși a subdiviziunilor SCCF, inclusiv a secțiilor consultativ-diagnostice amplasate în o. Bălți, Ungheni, Ocnița și Basarabeasca, în structura SC MSMPS cu asigurarea continuității activității acestora;
–       implementarea ”din mers” a sistemului informațional SIA AMS în activitatea structurilor absorbite;
–       instituirea și dezvoltarea Secției reabilitare și recuperare ca domeniu nou de activitate;
–       promovarea Spitalului în calitatea și structură nouă, lărgirea bazei de internare și majorarea numărului de pacienți internați;
–       asigurarea activității coordonate a subdiviziunilor instituției în condițiile amplasării acesteia pe 2 adrese diferite la o distanță de 5 km. una de alta;

Activitatea instituției a fost influențată și de faptul că, în conformitate cu ordinul MSMPS nr.1011 din 13.09.2018 ”Cu privire la organizarea asistenței medicale veteranilor de război” Spitalul Clinic al MSMPS a fost desemnată în calitate de instituție responsabilă de tratamentul participanților la acțiunile de luptă și veteranilor de război. Întru realizarea acestei sarcini în anul 2018 în spital s-au tratat staționar 1204 pacienți din categoria respectivă.
O altă sarcină pusă pe seama spitalului a fost asigurarea cazării și asistenței medicale de reabilitare persoanelor sinestrate, care au avut de suferit de pe urma exploziei care s-a produs în sectorul Rîșcani, mun.Chișinău, în noaptea de 6 octombrie 2018.
În concluzie a fost menționat, că, în pofida problemelor cu care s-a confruntat instituția, administrația și colectivul a reușit să le depășească, și să asigure activitatea ritmică și calitativă a instituției cu prestarea unor servicii medicale sigure și de înaltă calitate.
În alocuțiunea sa dl Boris Gîlcă, Secretar general de stat al MSMPS, a informat colectivul instituției cu rezultate obținute de Minister în anul 2018 și prioritățile pentru anul 2019, acestea fiind:

– fortificarea componentei de planificare strategică și de elaborare a politicilor publice în domeniile sănătate, muncă și protecție socială aliniat la procesul bugetar;
– identificarea priorităților de asistență externă conform principalelor documente de politici sectoriale și prezentarea acestora spre aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică;
– coordonarea și monitorizarea asistenței oficiale pentru dezvoltare în cadrul sectoarelor sănătate, muncă și protecție socială;
– dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor de colaborare internațională în domeniile sănătate, muncă și protecție socială.

În final a fost dată citirii hotărîrea Consiliului Medical al SC MSMPS, conform căreia activitatea spitalului a fost apreciată ca satisfăcătoare.