Sisteme de Alarmă, înștiințare, control șî monitorizare pentru un mediu mai sigur pentru pacienți, personal medical și vizitatori.

image

În cadrul IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a fost instalat un sistem de alarmă, înștiințare, control și monitorizare care va asigura un mediu sigur și eficient pentru pacienți, personal medical și vizitatori.

Instalarea și configurarea acestor sisteme au un impact semnificativ asupra securității și eficienței în instituției noastră.
Prin urmare,
• Sistemele de alarmă au crescut nivelul de securitate al instituției, identificând și raportând rapid orice potențială amenințare sau incident. Acest lucru va contribui la protejarea pacienților, a personalului medical și a activelor instituției.
• Sistemele de monitorizare vor permite personalului medical să supravegheze diferite zone ale secției, asigurând o reacție rapidă la situații de urgență sau la orice fel de disfuncționalitate.
• Sistemele de control vor permite gestionarea mai eficientă a resurselor, în funcție de necesități.
• Sistemele de înștiințare vor permite transmiterea rapidă a alertelor și a mesajelor de urgență către personalul medical și pacienți, facilitând gestionarea situațiilor critice în mod eficient.

Proiectul a fost finanțat de către: Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), bugetul total fiind de 20.000 EUR.