Raport privind monitorizarea implementării Planului de integritate al IMSP SCMS pentru anul 2022